Kansainvälisen Maan päivän kunniaksi vaalimme kiertotaloutta ja kunnon ravintoa

Maailma on kompleksinen, mutta hyvä paikka olla ja maa on suonut meille ainutlaatuiset olosuhteet elämään. Olemme haastaneet Sipti-yhtiöiden muut yritykset, Sipti Oy:n, Sipti Infra Oy:n ja Kymen Sipti Oy:n viettämään kanssamme Maan päivää (International Mother Earth Day). Aloitamme tänään 22.4. Äiti Maan kunniaksi syömään luomu- ja lähituotettua ruokaa viikon H-hetkestä eteenpäin!

Tämä tärkeä päivä puhtaan veden, ilman sekä koko elinympäristön hyväksi herätti pohtimaan, miten me Sipti Environmentissa olemme mukana vaikuttamassa kehityksessä positiiviseen suuntaan. Olemme innoissamme osallisena kehityksessä parempaan – puhtaampaan luontoon ja paremmin voivaan elinympäristön laajaan kirjoon. Aina hyönteisistä kalojen kautta ihmisiin. Nykyteknologian ja tiedon avulla pääsemme toteuttamaan valoisampaa huomista ja saamme olla mukana projekteissa, joilla oikeasti on merkitystä. Kiitämme tästä asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme.

Kiertotalous – aikamme tärkeimpiä innovaatioita näyttää suuntaa ja mahdollistaa kehitystä uusiin toimintatapoihin ja ajatteluun. Käsitteenä kiertotalous ei ole kovinkaan uusi, mutta tekee tuloaan kovaa vauhtia myös rakentamisessa. Esimerkiksi Helsinki on luonut loppuvuodesta 2020 oman päivitetyn tiekarttansa, jonka rakentamisen kiertotalouteen toimintamme nivoutuu erinomaisesti. Yksityiset toimijat yleistyvät kiertotalouspalveluiden tuottajina ja pyrimme olemaan aina mukana kehityksen kärjessä. Valitsemme yhteistyökumppanimme tarkoin ekologinen toteutus seipään kärkenä.

Hiilidioksidipäästöt ovat rakentamisessa valtavia, ja suurin osa niistä keskittyy uusien materiaalien tuottamiseen. ”Rakennettu ympäristö kuluttaa maailmanlaajuisesti lähes puolet vuosittain tuotetuista materiaaleista. Maailman kaupunkien yhteenlaskettu materiaalien kulutus oli vuonna 2010 noin 40 miljardia tonnia ja on arvioitu, että määrä tulee nousemaan 90 miljardiin tonniin vuoteen 2050 mennessä. Kiertotalouden mukaisilla ratkaisuilla on mahdollista vähentää rakennusmateriaaleista aiheutuvia päästöjä jopa 38 prosenttia vuoteen 2050 mennessä” (Helsingin kierto- ja jakamistalouden tiekartta 2020; Ellen MacArthur Foundation, Material Economics. Completing the picture, How the circular economy tackles climate change). Toimimalla kiertotalouteen liittyvien ympäristöpalveluiden tuottajana pyrimme vastaamaan tähän tarpeeseen tarjoamalla laadukkaita rakentamisen kiertotalouspalveluita.

Yleisimmin toimintamme kiertotaloudessa liittyy pilaantuneen maan (PIMA) kunnostuksiin. Massamäärät ovat toisinaan kohteesta ja pilaantuneisuustasosta riippuen valtavia. On tärkeää suunnitella ja toteuttaa työ laadukkaasti siten, että vain välttämätön maa kuljetetaan vastaanottopaikkaan ja pyrkiä minimoimaan kuljetusetäisyydet. Tekemällä kestävyyskartoituksen ja pyrkimällä riskinarvioperusteiseen kunnostamiseen vältetään turhan mittavia toimenpiteitä. Mahdollisuuksien mukaan suosittelemme in situ- kunnostuksia, joissa materiaalin ei tarvitse lähteä kiertoon lainkaan, eikä kuljetuspäästöjäkään synny. Käytämme kuljetuksiin sähköisiä siirtoasiakirjoja aina kun mahdollista turhien paperivuorien välttämiseksi. Tämä on kiertotaloutta parhaimmillaan.

Materiaalien sivuvirrat ovat myös olleet olennaisena osana tekemistämme. Jätemateriaalien hyötykäyttöön liittyen nk. MARA-asetus tukee toimintaamme ja haluamme saada eri jätejakeet kiertoon ja hyötykäyttöön. Asetuksella pyritään vähentämään neitseellisten raaka-aineiden tarvetta maanrakentamisessa. Betonin ja tiilen lisäksi myös tuhkan hyötykäyttömahdollisuudet ovat nousseet merkittäväksi osaksi toimintaamme. Olemme olleet myös mukana kehittämässä stabilointiseoksia teollisuuden sivuvirtoja hyödyntäen. Soveltuvilla seoksilla olemme voineet hyödyntää sellaisenaan rakentamiseen soveltumattomia materiaaleja maankaatopaikalle tai muuhun vastaanottopaikkaan viennin sijaan.

Tiedostamme, että tekomme ja toimintamme ovat paikallisia, mutta uskomme jokaisen teon vaikuttavan. Osana Suomea, yhtä kiertotalouden edelläkävijävaltioista, voimme yhdessä olla muiden Siptien kanssa vaikuttamassa myös globaalisti kestävämpään suuntaan. Lähdetkö siis mukaan luomu-/lähiruokaviikkoomme ja ajattelisit Maan päivän kunniaksi, kuinka pienistä yksilöllisistä päätöksistä voi syntyä merkittävää jälkeä.

Hyvää alkanutta kevättä!

Aleksi ja muut Siptiläiset

© Roni Järvensivu