Ympäristö-, vesi- ja maa-ainesluvat

Ympäristösuojelulaki ja vesilaki edellyttävät luvan hakua tiettyjen kriteerien täyttyessä. Lupa tarvitaan, jos toiminnasta aiheutuu ympäristön (vesilaissa vesistön) pilaantumisen vaaraa. Vastaavasti maa-ainesten ottaminen vaatii maa-aineslain mukaisen luvan. Laadimme lupahakemukset vuosien kokemuksella. Ammattitaidolla toteutettu lupaprosessi on sujuva ja samalla aikaa sekä kustannuksia säästävä.