Ympäristö-, vesi- ja maa-ainesluvat

Ympäristösuojelulaki ja vesilaki edellyttävät luvan hakua tiettyjen kriteerien täyttyessä. Lupa tarvitaan, jos toiminnasta aiheutuu ympäristön (vesilaissa vesistön) pilaantumisen vaaraa. Laadimme lain edellyttämät lupahakemukset ja suunnittelemme itse tai yhdessä yhteistyökumppaneidemme avulla tarvittavat lisäselvitykset. Ammattitaitoisella lupaprosessin läpiviennillä voidaan saada merkittäviä ajallisia ja sitä kautta myös kustannussäästöjä.