Jätteiden hyödyntäminen maanrakentamisessa

Valtioneuvoston asetuksessa eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa ohjeistetaan, milloin jätteitä voidaan hyödyntää ilman ympäristölupaa. Jätteen tulee täyttää tietyt kriteerit ominaisuuksiltaan, joten ennen hyötykäyttöä jätteestä on tutkittava ohjeen mukaiset parametrit. Hyötykäyttö tulee myös suunnitella ja siitä tulee tehdä ilmoitus ympäristöviranomaiselle. Hoidamme em. selvitykset ja suunnitelmat sekä yhteydenpidon viranomaisen kanssa siten, että hyödyntäminen voidaan toteuttaa mahdollisimman sujuvasti esimerkiksi rakennustyön yhteydessä. Tällä varmistetaan toteutuksen pysyminen suunnitelluissa aikataulu- ja kustannusraameissa.

Jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa