Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA)

YVA-lakiin perustuvassa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA) tunnistetaan, arvioidaan ja kuvataan hankkeen merkittävät ympäristövaikutukset. Ympäristövaikutukset tarkoittavat hankkeen tai toiminnan aiheuttamia välittömiä tai välillisiä vaikutuksia ympäristöön (kuten maaperään, vesiin, ilmastoon tai kasvillisuuteen), ihmisen terveyteen, elinoloihin tai viihtyvyyteen. Olennainen osa hanketta on vuorovaikutus eri sidosryhmien kanssa. Hoidamme YVA-lain mukaisen arviointimenettelyn läpiviennin, laadimme tarvittavat asiakirjat ja järjestämme sidosryhmätilaisuudet asiakkaan puolesta.