Ympäristötutkimukset

Ympäristön tilan määrittäminen edellyttää usein erilaisia tutkimuksia maaperä-, vesi- tai sedimenttiympäristössä. Toteutamme erilaiset ympäristötutkimukset ja suunnittelemme tarvittavat toimenpiteet.

Pohjavesinäytteenotolla saadaan tärkeää tietoa muun muassa pohjaveden haitta-ainepitoisuuksista ja virtaussuunnasta. Huokoskaasututkimuksien avulla voidaan esimerkiksi arvioida haitta-aineiden kulkeutumista sisäilmaan. Pintavesitarkkailut ovat tärkeitä vesistön ekosysteemin hyvinvoinnin varmistamiseksi ja sedimenttitutkimuksilla saadaan usein tärkeää tietoa sedimentin haitta-ainepitoisuuksista esimerkiksi ruoppausten suunnittelua varten. Tarjoamme edellä mainittuja selvityksiä ammattitaitoisella ja laadukkaalla suunnittelulla ja toteutuksella.

hdr