Ympäristöpäällikkö-palvelu

Ympäristöpäällikkö -palvelun avulla yritykselle voidaan tuottaa valikoituja ympäristövastuiden seurantapalveluita tai esimerkiksi avustaa yrityksen ympäristöjärjestelmän kehittämisessä. Ympäristöpäällikkö voi hallinnoida yrityksen ympäristölupavelvoitteita. Sujuva viranomaisyhteistyö ympäristöasioissa vaatii syvällistä ammattitaitoa ja järjestelmällisyyttä. Ympäristöpäällikkö-palvelun avulla yrityksellä ei ole välttämätöntä tarvetta palkata omaa kokoaikaista työntekijää kyseisiin tehtäviin.

Palvelun laajuus ja tavoitteet sovitaan aina asiakaskohtaisesti, ja tehtävät toteutetaan räätälöidysti yrityksen tarpeiden mukaan. Tehtävänä voi olla toimia yrityksen ympäristöpäällikkönä nk. avaimet käteen -palveluna, jolloin ympäristöpäällikkö varmistaa laaja-alaisesti, että yritykselle sekä sisäisissä tavoitteissa että esimerkiksi ympäristöluvassa osoitetut velvoitteet ja tavoitteet tulevat täytetyiksi. Ympäristöpäällikkö voi toimia myös yrityksen oman ympäristöasioista vastaavan henkilön tukena. Palvelu voi olla pitkäjänteistä yhteistyötä tai lyhyempiaikainen projektiluonteinen tehtävä.

Sipti Environmentin työntekijät