Havaintoja ruokahaasteesta Maailman ympäristöpäivän kunniaksi

Tänä vuonna Maailman ympäristöpäivän (5.6.) teemana oli ekosysteemien palauttaminen luonnontilaan. Tämä on valtava tehtävä, kun ottaa huomioon, että tällä hetkellä lajikato on nopeampaa ihmisen tekojen seurauksesta kuin 65 miljoonaa vuotta sitten dinosaurusten kuollessa sukupuuttoon asteroidin törmäyksen johdosta. Määrätietoisella toiminnalla voimme kuitenkin vaikuttaa siihen, että teoillamme on mahdollisimman positiivinen vaikutus ympäristön monimuotoisuuteen ja ilmastoon. Pienilläkin teoilla on merkitystä ja teorian tasolla ratkaisukeinot on jo pitkälti keksitty.

Maan Päivän kunniaksi 22.4. järjestimme luomu/lähiruoka- haasteen, johon osallistuimme koko Sipti-yhtiöiden (Sipti Oy, Sipti-Infra Oy ja Kymen Sipti Oy) voimin. Kokosimme osallistuneiden fiilikset haasteesta Maailman ympäristöpäivän (World Environment Day) kunniaksi yhteen. Yllättäen päällimmäiseksi huomioitavaksi havainnoiksi nousi, kuinka ympäristötietoisia ravintotottumuksemme olivat olleet haastetta ennenkin. Erityisen paljoa ei kenelläkään ollut tarvetta muuttaa. Suomalaisen ruoan käyttömäärä oli suhteellisen suuri, vain selkeästi lähiruoan löytäminen osoittautui hieman hankalaksi. Luomu-osastot havaitsimme etenkin suuremmissa kaupoissa kattaviksi, joissain tuotteissa jopa hinta oli, oletettavasti kysynnän johdosta, pienempi.

Parannettavaa oli tietysti kaikilla omiin kulutustottumuksiin liittyen. Kätevät einekset saivat toistaiseksi jäädä, mikä on ollut toisille olennaista nopeatempoisessa työssä. Haasteena koettiin myös poikkeavan ruokavalion lupauksen muistaminen. Perheellisillä toteutus katsottiin lapsien kohdalla hieman haastavaksi. Lapset osoittivat pintansa entuudestaan totuttujen ruokien suuntaan.  Päivä-/viikkokohtaisen ravintosuunnittelun avulla ateriat saatiin koottua terveellisesti ja ympäristöseikat huomioon ottaen erittäin pienellä vaivannäöllä. Monet sovelsivat haastetta myös hävikkiruokaan, pyrkimyksenä syödä jääkaapin ”ylijäämäruoat” pois ja samalla saaden jopa rahanarvoisia säästöjä. Kaiken kaikkiaan pyrimme jatkamaan toimiviksi todetuilla linjoilla ja vaalimaan luomu- ja lähiruokaa jatkossakin.

Hyvää kesää ja kohti koronatilanteen loppua – nautitaan!