Pilaantuneet alueet (PIMA) ja ympäristötutkimukset

Teollisuus- ja kaupunkikohteet

Helsingin Katajanokka, Satamakatu 9-11

2020

Aalto Real Estate Oy

Kohteessa on aikanaan toiminut Pauligin pääkonttori ja kahvipaahtimo. Pauligilta kiinteistö siirtyi Kirkkohallituksen omistukseen 1970-luvulla ja oli tämän jälkeen toimistokäytössä. Kunnostustyön aikaan kohteessa oli menossa muutostyöt asuinkiinteistöksi. Samassa yhteydessä toteutettiin maanalaisen pysäköintihallin rakentaminen. Vanhoista toiminnoista sekä sekalaisesta täyttömaasta johtuen kohteen maaperässä todettiin pilaantuneisuutta ja jätteitä. Maaperä kunnostettiin muutostöiden yhteydessä, vastasimme kunnostustyön suunnittelusta, valvonnasta ja raportoinnista. Kaikkia haitta-ainepitoisia maita ei saatu rakenneteknisistä syistä poistettua, joten laadimme kohteeseen jääneistä haitta-ainepitoisuuksista riskinarvion sekä jatkotarkkailuohjelman.


Billnäsin ruukki

2019

Billnäsin Ruukki Oy

Billnäsin ruukin historiallisella teollisuusalueella kehitetään alueen toimintaa. Historiallisista toiminnoista johtuen maaperään on aikojen kuluessa päätynyt haitta-aineita. Kehityshankkeiden tueksi suunnittelimme ja toteutimme alueelle maaperän haitta-ainetutkimukset. Tulosten perusteella arvioimme haitta-aineista aiheutuvat riskit sekä mahdollisen kunnostustarpeen nykyisen ja tulevan maankäytön kannalta.


”Yhteistyö Sipti Environment Oy:n kanssa sujui jouhevasti ja työ tehtiin ammattitaitoisesti. Työssä huomioitiin vuosisatojen aikana rakennetun kulttuuriympäristön ja Natura-alueen asettamat vaatimukset.” 


Olli Muurainen, 
Hallituksen puheenjohtaja
Billnäsin Ruukki Oy

Kustannusosakeyhtiö Otavan tontin maaperän haitta-ainetutkimus

Kustannusosakeyhtiö Otavan tontti

2019

Kustannusosakeyhtiö Otava

Helsingin ydinkeskustassa sijaitsevan kustannusyhtiö Otavan tontin sisäpihalle suunnitellaan toimistorakennuksen laajennusta. Otavan talo on historiallisesti merkittävä ja siinä on toiminut muun muassa oma kirjapaino. Suunnittelimme ja toteutimme yhteistyössä Sipti Oy:n kanssa sisäpihalle pohja- ja maaperän haitta-ainetutkimukset. Tutkimusten toteuttamisen haastavuutta lisäsivät sisäpihan ahtaus ja maanalaiset rakenteet. Lisäksi tutkimuksissa huomioitiin pihalla olleet rakenteet ja lähellä sijaitsevat historialliset rakennukset.


Jakeluasema-alueet

ABC Petikko. Jakeluaseman rakenteiden purku ja maaperän kunnostus.

ABC Petikko

2019

HOK-Elanto Liiketoiminta Oy

ABC Petikossa uusittiin jakeluasemarakenteita. Saneerauksen yhteydessä tehtiin pilaantuneen maan haitta-ainetutkimus ja kunnostus koko muutosalueelle. Toteutimme työn valvonnan ja suunnittelun pilaantuneiden maiden osalta.

”Yhteistyömme pima-projektien parissa on Petran kanssa alkanut jo 2000-luvun alussa. Osaava pima-konsultti edesauttaa hankkeen sujuvassa läpiviennissä. Olemme olleet erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön.”

Simo Laurila
HOK-Elanto Liiketoiminta Oy

ABC Pukinmäki

2019

HOK-Elanto Liiketoiminta Oy

ABC Pukinmäen vanha jakeluasemarakennus sekä kaikki jakelutoimintaan liittyneet maanpäälliset ja -alaiset rakenteet purettiin tontin käyttömuutoksen takia. Koko entiselle jakeluasema-alueelle tehtiin maaperän haitta-ainetutkimus ja kunnostus purkutyön yhteydessä. Suunnittelimme ja valvoimme pilaantuneen maan tutkimus- ja kunnostustyön toteutuksen.


ABC Käpylä. Jakeluaseman kunnostus.

ABC Käpylä

2019

HOK-Elanto Liiketoiminta Oy

ABC Käpylässä uusittiin jakeluasematoimintoihin liittyviä viemärirakenteita. Muutostöiden yhteydessä maaperä tutkittiin ja kunnostettiin. Toteutimme kohteessa pilaantuneiden maiden tutkimusten sekä kunnostuksen suunnittelun ja valvonnan.