Ympäristötutkimukset ja -suunnittelu

Valikoituja referenssejämme

Referenssikuva kuusijärveltä

Kuusijärven vedenlaadun seuranta,
pintavesinäytteenotto

5–10 / 2020

Wateco Oy

Vantaan virkistyskäytössä olevan Kuusijärven vesi on kärsinyt viime vuosina merkittävästä sinileväongelmasta. Wateco Oy toteutti Kuusijärvelle uuden teknologian biosuodatinratkaisun, jonka myötä vedenlaatua on parannettu merkittävästi ja sinilevän esiintyminen on vähentynyt kohteessa. Sipti Environment Oy toteutti hankkeen vaikutusseurannan.


Uudenkaupungin kaupunginlahden ruoppaus,
sedimenttitutkimukset

2019

Uudenkaupungin kaupunki

Uudenkaupungin kaupunginlahden viihtyisyyttä on parannettu viime vuosina.  Lahden pohjasedimentteihin on vuosien aika kertynyt erilaisia haitta-aineita mm. alueen teollisuudesta johtuen. Samalla lahti on mataloitunut ja rehevöitynyt. Teimme kaupunginlahden alueella tarkentavia sedimenttitutkimuksia kohteen suunnittelun tueksi. Kohteeseen on suunniteltu ruoppaustoimia.

Avustimme myös vesilupatarkastelussa sekä viranomaisyhteistyössä.