Vesinäytteenotto ja sedimenttitutkimukset

Uudenkaupungin kaupunginlahden ruoppaus

2019

Uudenkaupungin kaupunki

Uudenkaupungin kaupunginlahden viihtyisyyttä on parannettu viime vuosina.  Lahden pohjasedimentteihin on vuosien aika kertynyt erilaisia haitta-aineita mm. alueen teollisuudesta johtuen. Samalla lahti on mataloitunut ja rehevöitynyt. Teimme kaupunginlahden alueella tarkentavia sedimenttitutkimuksia kohteen suunnittelun tueksi. Kohteeseen on suunniteltu ruoppaustoimia.

Avustimme myös vesilupatarkastelussa sekä viranomaisyhteistyössä.