Havaintoja ruokahaasteesta Maailman ympäristöpäivän kunniaksi

Tänä vuonna Maailman ympäristöpäivän (5.6.) teemana oli ekosysteemien palauttaminen luonnontilaan. Tämä on valtava tehtävä, kun ottaa huomioon, että tällä hetkellä lajikato on nopeampaa ihmisen tekojen seurauksesta kuin 65 miljoonaa vuotta sitten dinosaurusten kuollessa sukupuuttoon asteroidin törmäyksen johdosta. Määrätietoisella toiminnalla voimme kuitenkin vaikuttaa siihen, että teoillamme on mahdollisimman positiivinen vaikutus ympäristön monimuotoisuuteen ja ilmastoon. Pienilläkin teoilla on merkitystä ja teorian tasolla ratkaisukeinot on jo pitkälti keksitty.

Maan Päivän kunniaksi 22.4. järjestimme luomu/lähiruoka- haasteen, johon osallistuimme koko Sipti-yhtiöiden (Sipti Oy, Sipti-Infra Oy ja Kymen Sipti Oy) voimin. Kokosimme osallistuneiden fiilikset haasteesta Maailman ympäristöpäivän (World Environment Day) kunniaksi yhteen. Yllättäen päällimmäiseksi huomioitavaksi havainnoiksi nousi, kuinka ympäristötietoisia ravintotottumuksemme olivat olleet haastetta ennenkin. Erityisen paljoa ei kenelläkään ollut tarvetta muuttaa. Suomalaisen ruoan käyttömäärä oli suhteellisen suuri, vain selkeästi lähiruoan löytäminen osoittautui hieman hankalaksi. Luomu-osastot havaitsimme etenkin suuremmissa kaupoissa kattaviksi, joissain tuotteissa jopa hinta oli, oletettavasti kysynnän johdosta, pienempi.

Parannettavaa oli tietysti kaikilla omiin kulutustottumuksiin liittyen. Kätevät einekset saivat toistaiseksi jäädä, mikä on ollut toisille olennaista nopeatempoisessa työssä. Haasteena koettiin myös poikkeavan ruokavalion lupauksen muistaminen. Perheellisillä toteutus katsottiin lapsien kohdalla hieman haastavaksi. Lapset osoittivat pintansa entuudestaan totuttujen ruokien suuntaan.  Päivä-/viikkokohtaisen ravintosuunnittelun avulla ateriat saatiin koottua terveellisesti ja ympäristöseikat huomioon ottaen erittäin pienellä vaivannäöllä. Monet sovelsivat haastetta myös hävikkiruokaan, pyrkimyksenä syödä jääkaapin ”ylijäämäruoat” pois ja samalla saaden jopa rahanarvoisia säästöjä. Kaiken kaikkiaan pyrimme jatkamaan toimiviksi todetuilla linjoilla ja vaalimaan luomu- ja lähiruokaa jatkossakin.

Hyvää kesää ja kohti koronatilanteen loppua – nautitaan!

Kansainvälisen Maan päivän kunniaksi vaalimme kiertotaloutta ja kunnon ravintoa

Maailma on kompleksinen, mutta hyvä paikka olla ja maa on suonut meille ainutlaatuiset olosuhteet elämään. Olemme haastaneet Sipti-yhtiöiden muut yritykset, Sipti Oy:n, Sipti Infra Oy:n ja Kymen Sipti Oy:n viettämään kanssamme Maan päivää (International Mother Earth Day). Aloitamme tänään 22.4. Äiti Maan kunniaksi syömään luomu- ja lähituotettua ruokaa viikon H-hetkestä eteenpäin!

Tämä tärkeä päivä puhtaan veden, ilman sekä koko elinympäristön hyväksi herätti pohtimaan, miten me Sipti Environmentissa olemme mukana vaikuttamassa kehityksessä positiiviseen suuntaan. Olemme innoissamme osallisena kehityksessä parempaan – puhtaampaan luontoon ja paremmin voivaan elinympäristön laajaan kirjoon. Aina hyönteisistä kalojen kautta ihmisiin. Nykyteknologian ja tiedon avulla pääsemme toteuttamaan valoisampaa huomista ja saamme olla mukana projekteissa, joilla oikeasti on merkitystä. Kiitämme tästä asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme.

Kiertotalous – aikamme tärkeimpiä innovaatioita näyttää suuntaa ja mahdollistaa kehitystä uusiin toimintatapoihin ja ajatteluun. Käsitteenä kiertotalous ei ole kovinkaan uusi, mutta tekee tuloaan kovaa vauhtia myös rakentamisessa. Esimerkiksi Helsinki on luonut loppuvuodesta 2020 oman päivitetyn tiekarttansa, jonka rakentamisen kiertotalouteen toimintamme nivoutuu erinomaisesti. Yksityiset toimijat yleistyvät kiertotalouspalveluiden tuottajina ja pyrimme olemaan aina mukana kehityksen kärjessä. Valitsemme yhteistyökumppanimme tarkoin ekologinen toteutus seipään kärkenä.

Hiilidioksidipäästöt ovat rakentamisessa valtavia, ja suurin osa niistä keskittyy uusien materiaalien tuottamiseen. ”Rakennettu ympäristö kuluttaa maailmanlaajuisesti lähes puolet vuosittain tuotetuista materiaaleista. Maailman kaupunkien yhteenlaskettu materiaalien kulutus oli vuonna 2010 noin 40 miljardia tonnia ja on arvioitu, että määrä tulee nousemaan 90 miljardiin tonniin vuoteen 2050 mennessä. Kiertotalouden mukaisilla ratkaisuilla on mahdollista vähentää rakennusmateriaaleista aiheutuvia päästöjä jopa 38 prosenttia vuoteen 2050 mennessä” (Helsingin kierto- ja jakamistalouden tiekartta 2020; Ellen MacArthur Foundation, Material Economics. Completing the picture, How the circular economy tackles climate change). Toimimalla kiertotalouteen liittyvien ympäristöpalveluiden tuottajana pyrimme vastaamaan tähän tarpeeseen tarjoamalla laadukkaita rakentamisen kiertotalouspalveluita.

Yleisimmin toimintamme kiertotaloudessa liittyy pilaantuneen maan (PIMA) kunnostuksiin. Massamäärät ovat toisinaan kohteesta ja pilaantuneisuustasosta riippuen valtavia. On tärkeää suunnitella ja toteuttaa työ laadukkaasti siten, että vain välttämätön maa kuljetetaan vastaanottopaikkaan ja pyrkiä minimoimaan kuljetusetäisyydet. Tekemällä kestävyyskartoituksen ja pyrkimällä riskinarvioperusteiseen kunnostamiseen vältetään turhan mittavia toimenpiteitä. Mahdollisuuksien mukaan suosittelemme in situ- kunnostuksia, joissa materiaalin ei tarvitse lähteä kiertoon lainkaan, eikä kuljetuspäästöjäkään synny. Käytämme kuljetuksiin sähköisiä siirtoasiakirjoja aina kun mahdollista turhien paperivuorien välttämiseksi. Tämä on kiertotaloutta parhaimmillaan.

Materiaalien sivuvirrat ovat myös olleet olennaisena osana tekemistämme. Jätemateriaalien hyötykäyttöön liittyen nk. MARA-asetus tukee toimintaamme ja haluamme saada eri jätejakeet kiertoon ja hyötykäyttöön. Asetuksella pyritään vähentämään neitseellisten raaka-aineiden tarvetta maanrakentamisessa. Betonin ja tiilen lisäksi myös tuhkan hyötykäyttömahdollisuudet ovat nousseet merkittäväksi osaksi toimintaamme. Olemme olleet myös mukana kehittämässä stabilointiseoksia teollisuuden sivuvirtoja hyödyntäen. Soveltuvilla seoksilla olemme voineet hyödyntää sellaisenaan rakentamiseen soveltumattomia materiaaleja maankaatopaikalle tai muuhun vastaanottopaikkaan viennin sijaan.

Tiedostamme, että tekomme ja toimintamme ovat paikallisia, mutta uskomme jokaisen teon vaikuttavan. Osana Suomea, yhtä kiertotalouden edelläkävijävaltioista, voimme yhdessä olla muiden Siptien kanssa vaikuttamassa myös globaalisti kestävämpään suuntaan. Lähdetkö siis mukaan luomu-/lähiruokaviikkoomme ja ajattelisit Maan päivän kunniaksi, kuinka pienistä yksilöllisistä päätöksistä voi syntyä merkittävää jälkeä.

Hyvää alkanutta kevättä!

Aleksi ja muut Siptiläiset

© Roni Järvensivu

Ronin ensimmäiset kuukaudet Siptillä

Kaksi kuukautta Siptillä on vierähtänyt silmänräpäyksessä. Mainitsin ensimmäisten viikkojen jälkeen Sipti Environment Oy:n sivuilla julkaistussa lyhyessä jutussa, että olen päässyt heti alkuun mukaan mielenkiintoisiin projekteihin . Näiden projektien parissa on ollut riittävästi haasteita ja kiinnostavia tehtäviä.

Muutamassa kuukaudessa on kerennyt tapahtumaan paljon. On työstetty vesilain mukaista lupaa, ympäristösuojelulain mukaista ilmoitusmenettelyä ja olen päässyt mukaan uuteen alkavaan ympäristölupaprosessiin. Näiden toimistolla tapahtuvien tiedonhaku- ja kirjoitusprosessien lisäksi olen päässyt sopivasti ulkoilemaan työmaille näytteenoton ja työmaavalvonnan merkeissä.

Kentälläkin on kerennyt tapahtumaan monen moista. Talvi tuli pitkästä aikaa myös eteläiseen Suomeen, ja siitä huolimatta on kentällä ollut kairatutkimuksia, vesinäytteitä, työmaavalvontaa, PIMA-näytteenottoa ja kenttämittausta. Oli ilo päästä kiinni kyseisiin työtehtäviin ja samalla huomata, ettei vuosien näytteenottokokemus ole turhaan kertynyt. Kattavan perehdytyksen jälkeen hommat ovat pitkälti olleet sopiva sekoitus uutta ja vanhaa. Ennestään minulle tuttua on etenkin vesinäytteenotto, ja uutena mukaan tulleet PIMA-näytteenotot ovat olleet pitkälti samankaltaisia, kuin jätteistä ja maanparannusaineista otettavat näytteet. Toki ympäristön kannalta on erilaisia huomioitavia asioita. Myös PIMA-tutkimusten yhteydessä käytettävät kenttämittauslaitteet ovat hyvin vastaavia, kuin mitä olen aikaisemmin käyttänyt.

Ellei se yllä olevasta tekstistä vielä paistanut läpi, niin olen viihtynyt todella hyvin Siptillä! Meillä Sipti Environment Oy:llä on loistava työporukka ja koen päässeeni hyvin mukaan erilaisiin työtehtäviin. Myös naapuritoimistossa työskentelevän Sipti Infra:n väen kanssa on päässyt hyvin juttuun, ja pikaisen yhteistyön perusteella myös Kymen Siptin väki on vaikuttanut mukavalta. Kaiken kaikkiaan Siptiläiset ovat olleet positiivisia uusia tuttavuuksia ja tähän mennessä vastaan tulleet projektit ovat hoituneet hyvässä yhteishengessä.


Kevät ja kesä näyttävätkin töiden puolesta jo varsin kiinnostavilta!

Työmaalta tammikuisena aamuna

Tänään on hyvä, nautitaan siitä

Sipti Environment Oy:n ensimmäinen pidennetty tilikausi päättyi heinäkuun 2020 lopussa. Tilikausi oli erittäin onnistunut ja tulos reilusti plussan puolella. Tästä on kiittäminen erityisesti erinomaisia kollegojani, joiden osaaminen ja sitoutuminen on huippuluokkaa. Sekä tietysti asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme, jotka ovat mahdollistaneet kehittymisemme.

Kuluneet 16 kk ovat olleet paitsi työntäyteisiä myös erittäin opettavaisia. Olemme päässeet mukaan mitä mielenkiintoisempiin hankkeisiin, joista osa on päätynyt aina kansallisiin uutisiin asti. Asiakkaina meillä on ollut rakennusyhtiöitä, teollisia toimijoita, kiinteistösijoitusyhtiöitä, öljy-yhtiöitä, kuntia ja kaupunkeja sekä myös yksityisiä henkilöitä. Teemme paljon yhteistyötä muiden Sipti-yhtiöiden kanssa ja olemme löytäneet taitavia yhteistyökumppaneita. Yhdessä pystymme toteuttamaan mitä monipuolisimpia hankkeita.

Projektimme ovatkin käsittäneet hyvin laajasti erityyppisiä hankkeita, joista pilaantuneen maan tutkimus- ja kunnostushankkeet ovat olleet selvästi enemmistössä. Lisäksi olemme muun muassa laatineet ympäristö- ja vesilupahakemuksia sekä tehneet erilaisia jätteisiin ja kaatopaikkoihin, pohja- ja pintavesiin sekä sulfidisaviin liittyviä selvityksiä. Olemme myös toteuttaneet palvelumuotoilua pilaantuneen maan prosesseihin liittyen. Hankkeiden sijainti on vaihdellut Helsingin ydinkeskustan arvorakennuksista suuriin teollisuusalueisiin ja rauhaisiin Natura-alueisiin.

Olemme kehittäneet aktiivisesti toimintaamme niin sisäisesti kuin projekti- ja asiakastyöhön liittyen. Pyrimme olemaan kehityksen kärjessä. Tästä esimerkkinä Rakentamisen Laatu RALA ry:n ympäristösertifiointi, jonka saimme ensimmäisenä yrityksenä RALA:n historiassa. Menneen kauden aikana saimme myös RALA:n laatusertifioinnin.

Olemme pystyneet rekrytoimaan lisää osaajia, ja sitä kautta kasvattamaan ammattitaitoamme. Hyvä tilanne mahdollistaa myös varautumisen tulevaan, esimerkiksi kehittämällä palveluitamme ja panostamalla asiakastyöhön. Tulevaa emme pysty ennustamaan, mutta voimme pyrkiä varautumaan siihen mahdollisimman hyvin. Antamatta sen kuitenkaan liikaa vaikuttaa päivittäiseen tekemiseen.

Nautitaan siis tästä päivästä, tänään on hyvä.

Ensimmäinen vuosi takana, useita edessä

Perjantaina 5.3. vietimme Sipti Environment Oy:n 1-vuotissyntymäpäivää. Samalla tuli muisteltua mennyttä vuotta, yrityksen perustamiseen liittyneitä haasteita, matkan varrelle osuneita onnistumisia sekä erityisesti koko toiminnan huiman kehityksen mahdollistanutta porukan yhteen hiileen puhaltamista.

Yrityksen toiminta lähti nopeasti käyntiin, saimme asiakastöitäkin jo ensimmäisellä viikolla. Asetelmahan oli alusta lähtien otollinen, sillä toimintamme linkittyy erittäin sujuvasti jo olemassa olevien Sipti-yhtiöiden, Sipti Oy, Sipti Infra Oy sekä Kymen Sipti Oy, palvelutarjontaan. Tätä kautta pääsimmekin mukaan moniin mielenkiintoisiin teollisuuden ja kaupunkirakentamisen hankkeisiin. Pienen haasteen aiheutti PRH:ssa kuukauden kestänyt rekisteröinti, joka ketjuuntui pankkitilin avaamishaasteena ja tätä kautta myös laskujen maksuun ja laskutukseen liittyvinä haasteina. Tästä selvittyämme alkoivat palaset loksahdella paikoilleen.

Juhlimme syntymäpäivää kakkukahvien merkeissä.

Apua saimme monesta lähteestä, näistä erityisen tärkeitä olivat luonnollisesti muut Sipti-yhtiöt, joiden kokemuksen avulla pystyimme välttämään muita yritystoiminnan alkuun liittyviä sudenkuoppia. Myös Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Keuken voisi mainita alkutaipaleemme merkittävänä sparraajana.

Suuri merkitys oli myös pian perustamisen jälkeen aloittaneilla työntekijöillämme. Heti alkuun laadimme yhdessä yrityksen arvot, meidän pelisääntömme, joiden pohjalta olemme yhdessä toimintaamme kehittäneet. Keskeisimmän arvomme, viihtyvyyden, toteutuminen näkyykin kaikessa tekemisessämme, sillä viihtyessämme olemme motivoituneita, idearikkaita ja teemme laadukasta työtä. Toimintamme on kehittynyt vuoden aikana huimasti ja kehittyy edelleen. Olemme onnistuneet solmimaan toimivia kumppanuuksia ja luomaan arvokkaita asiakassuhteita, joiden merkitystä ei voi liialti korostaa.

Toimintajärjestelmän sertifioinnin saimme loppuvuodesta Rakentamisen Laatu RALA ry:ltä ja ympäristöjärjestelmämme sertifiointiprosessi on parhaillaan käynnissä. Onnistunutta ja paljon opettanutta viime vuotta on mukava muistella, vaikkakin katse on toki tulevassa.

Maailmalla tapahtuu monenlaista, mutta luotto yhteistyöhön ja meidän jengiin on kova!

Kestävän kehityksen arvot liiketoiminnan pohjana

Yrityksen laatutoiminnan ytimessä vaikuttavat kolme tekijää: sosiaalinen, taloudellinen sekä ekologinen kestävyys. Näihin tekijöihin pohjautuvat myös Sipti Environment Oy:n arvot ja visio, ja päätimmekin toimintaa rakentaessamme ottaa yhdeksi työkaluksi yrityksen toiminnan kestävyyttä mittaavan kestävän kehityksen kartoituksen. Kartoitus suoritettiin kevään 2019 aikana ja sen tuloksia hyödynnetään jatkossa toiminnan kehittämisessä.

Taloudellista kestävyyttä mitataan muun muassa kannattavuusasteen sekä resurssitehokkuuden kautta, ja se luo pohjan yrityksen sosiaaliselle kestävyydelle. Yritysmaailmassa sosiaalinen ulottuvuus näkyy muun muassa työhyvinvoinnissa sekä viihtyvyydessä. Näiden kahden osa-alueen taustalla vaikuttaa ekologinen kestävyys – pyrkimys parantaa yrityksen resurssitehokkuutta sekä minimoida negatiivisia ympäristövaikutuksia.

Toimistomme noudattaa kestävän kehityksen kannalta vakiintuneita yleisiä käytäntöjä: esimerkiksi sähkön- sekä vedenkulutusta seurataan, tulostaminen pyritään minimoimaan ja eri jätejakeet kierrätetään mahdollisuuksien mukaan. Sosiaalisen kestävyyden näkökulma on pyritty huomioimaan yrityksen toiminnan alusta lähtien, ja työntekijöiden viihtyvyys onkin organisaation arvojen ytimessä.

Ympäristön kannalta kenties tärkeimmäksi tekijäksi nousee roolimme maanrakentamisalan siirroksessa kohti kiertotalouden periaatteita.

Maa-ainesten käyttöön liittyvät ongelmat, kuten neitseellisen aineksen saatavuus (Geologian tutkimuskeskuksen kartoitus) sekä pilaantuneiden maiden vastaanottopaikkojen rajallinen kapasiteetti, ovat pakottaneet toimialaa muuttamaan toimintatapojaan. Pyrimmekin aktiivisesti edistämään kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista niin omassa toiminnassamme, kuin asiakkaiden suunnitteluhankkeissa.

Ympäristö- ja vastuullisuustietoisuuden lisääntyessä tulevaisuuden markkinajohtajia ovat yritykset, jotka tunnistavat kestävän kehityksen tuomat haasteet ja mahdollisuudet. Kerromme mielellämme lisää sekä omista vastuullisuusperiaatteistamme että kartoituksen tuomista lisähyödyistä yritystoiminnalle.

Kestävän kehityksen arvot liiketoiminnan pohjana

Viihtyvyys keskeisenä arvona

Kaikilla yrityksillä on arvot, vaikka jokaisella niitä ei ole kirjattuna. Me päätimme ryhtyä tähän haasteeseen ja yhdessä määrittää meille tärkeät arvot; sellaiset, joista haluamme pitää kiinni ja joiden takana haluamme seistä. Monenlaisten heittojen, pohdintojen, hylkäysten ja muokkausten jälkeen päädyimme alla esitettyyn ajatusmalliin, jossa keskeisenä arvona on viihtyvyys. Miksi viihtyvyys ja mitä sillä tarkoitamme? Kysymyksen voi kääntää myös toisinpäin: milloin koemme viihtyvämme työssämme? Ja mitä viihtyvyys tuo tullessaan?

Sipti Environment Oy:n arvomalli

Sipti Environmentilla ajattelemme viihtyvyyden kokonaisvaltaisena käsitteenä. Viihtyäksemme tulee meille tärkeiden asioiden olla kunnossa. Tällaisia asioita on lukuisia, eikä kaikkia voi edes luetella – tai välttämättä edes tunnistaa. Kirjasimme siksi arvoiksemme olennaisimmat asiat, jotka luovat meille viihtyvyyden ilmapiirin. Tällaisiksi tunnistimme asiakaslähtöisyyden, kunnioituksen, luotettavuuden, laadukkuuden ja ketteryyden.

Näiden arvojen toteutuessa olemme sellaisessa työpaikassa, jossa haluamme tehdä parhaamme kaikilla osa-alueilla, eli viihdymme. Tällöin meidän on helppo toteuttaa arvojemme mukaista työtapaa, jolloin viihtyvyys arvona näkyy myös asiakkaillemme. Ja kun viihdymme, kunnioitamme toisiamme, olemme ketteriä, teemme työmme asiakaslähtöisesti, laadukkaasti ja luotettavasti – ja näin on positiivinen kierre valmis!

Tervetuloa tutustumaan meihin!

Perustimme Sipti-perheeseen monipuolisia ympäristöpalveluja tarjoavan Sipti Environment Oy:n maaliskuun 2019 alussa. Tarjoamme muun muassa pilaantuneen ympäristön tutkimuksia ja kunnostuksia sekä ympäristö- ja vesilupien laatimista. Koko laajaan palveluvalikoimaamme voit tutustua täältä. Voit ottaa yhteyttä myös näiden palvelukokonaisuuksien ulkopuolisissa ympäristöasioissa.

Toimintamme kulmakivenä on laadukkaiden ratkaisujen tarjoaminen asiakkaidemme toiveiden mukaisesti. Toinen meille tärkeä seikka on viihtyvyys: työssä saa ja pitää olla hauskaa. Näiden teemojen pohjalta olemme lähteneet rakentamaan yrityksemme toimintaa. Alku on ollut opettavainen ja vauhdikas, ja toimintamme onkin lähtenyt upeasti käyntiin.

 Jos tarvitset ammattitaitoista apua ympäristöhankkeissa, ole meihin yhteydessä!

PS: Referenssejä ilmestyy nettisivuillemme pienellä viiveellä, kysy referenssejämme meiltä suoraan soittamalla tai sähköpostitse!