Ympäristö- ja vesiluvat sekä ympäristövaikutuksien arvioinnit (YVA)

Valikoituja referenssejämme

Salainen kohde

2021

Ympäristöluvan valmistelu yhdessä kansainvälisen RED Engineering Ltd -insinööritoimiston kanssa

Avustimme kansainvälistä toimijaa ympäristölupahakemuksen laadinnassa Suomessa sijaitsevalle teollisuuskohteelle. Toimimme hankkeessa erityisesti Suomen lainsäädännön ja ympäristöolosuhteiden asiantuntijana. Työssä tuli huomioida mm. toimintaa koskeva laaja-alainen lainsäädäntö, alueen luontoarvot ja aikaisemmat voimassa olevat ympäristöluvat, sekä tiukka salassapitovelvollisuus läpi koko hankkeen. Avustimme myös kohteen ympäristövaikutuksien arvioinnin tarvemäärittelyssä.


Avesco Oy, Karhutassuntie 5

4/2020 – 4/2021

Ympäristösuojelulain 115 § mukainen ilmoitusmenettely

Avesco Oy rakentaa Keravan Saviolle uutta toimipistettä, jonka arvioitu valmistuminen on 1/2022. Olemme osallistuneet laaja-alaisesti toteutukseen liittyviin ympäristösuunnittelutehtäviin. Laadimme kohteelle ympäristösuojelulain §115 esitetyn ilmoitusmenettelyn mukaisen lupahakemuksen varikkoalueelle. Lupahakemuksessa tuli erityisesti huomioida sijainti tärkeän hulevesien kokoojaojan, Nissinojan välittömässä läheisyydessä, etenkin ympäristövaikutuksia arvioitaessa. Toimimmekin hankkeessa asiantuntijana mm. polttoaineen jakelupisteen tiivisrakenteiden sekä hulevesien käsittelyn osalta, sillä tavoitteena oli saada ympäristövaikutukset mahdollisimman vähäisiksi.

Olemme myös laatineet kohteelle nk. MARA-asetuksen mukaisen betonimurskeen hyödyntämishakemuksen sekä tehneet kohteessa maaperän haitta-ainetutkimuksia.


Referenssikuva metsäalueesta

Salainen kohde

2020

Tuhkan hyötykäyttö meluvallissa

Laadimme ampumarata-alueelle sijoittuvaan kohteeseen ympäristölupahakemuksen tuhkan hyötykäytölle meluvallirakenteessa. Työssä tuli huomioida tuhkan laatuvaatimukset ja ampumarata-alueen vaatimukset kokonaisuutena, erityisesti vesienhallinnan osalta. Avustimme myös vallin rakenteen suunnittelutyössä. Teimme kohdealueella myös maaperän haitta-aineselvityksiä pintamaiden käsittelyn suunnittelun tueksi.