Kehitys ja optimointi

Suomenlinnan hoitokunnan PIMA-prosessin kehitys ja optimointi

Suomenlinnan hoitokunnan PIMA-prosessin kehitys ja optimointi

2019

Toteutimme Suomenlinnan hoitokunnan pilaantuneiden maiden (PIMA) toimintaprosessin uudelleensuunnittelun ja toimintaohjeiden päivityksen. Keskeisimmiksi tavoitteiksi määriteltiin asiakkaan kanssa työkuorman tasoittaminen Suomenlinnan henkilöstön sekä muiden PIMA-prosessin toimijoiden kesken sekä prosessin toiminnan tehostaminen optimoimalla työvaiheet ja selkeyttämällä toimijoille heidän vastuualueensa prosessissa. Tämä tehtiin muun muassa laatimalla päivitettyjen toimintaohjeiden oheen selkeä ja visuaalinen toimintaperiaatekaavio, jossa jokainen toimija ja työvaihe on eritelty.

”PIMA-prosessimme optimointi Siptiläisten kanssa oli onnistunut projekti. Asiakkaana oli ilahduttavaa huomata, kuinka nopeasti konsultti ymmärsi, mitä prosessin osa-alueita halusimme kehittää ja tehostaa. Konsultin parannusehdotusten kautta PIMA-prosessin vaiheet saatiin linkitettyä osaksi hankkeita ohjaavaa PIMA-toimintaperiaateohjetta. Jatkossa Suomenlinnan PIMA-hankkeisiin osallistuvien tahojen on helppo täsmällisten ohjeiden ja selkeiden kaavioiden avulla hahmottaa omat vastuualueensa ja omat tehtävänsä. Kaiken kaikkiaan ansiokas työ, josta on hyötyä pitkälle tulevaisuuteen!”

Iina Johansson
Suomenlinnan hoitokunta