Pilaantuneet alueet – PIMA

Pilaantuneet alueet (PIMA) -käsitteellä tarkoitetaan maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointia ja niihin liittyviä toimenpiteitä. Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointia ohjeistetaan valtioneuvoston asetuksessa 214/2007 (PIMA-asetus). Laajimmillaan maaperän pilaantuneisuusselvitys sisältää koko palveluketjun historiaselvityksestä ja ympäristöteknisistä tutkimuksista aina kunnostuksen loppuraportointiin ja mahdolliseen jälkiseurantaan.

Konsultin laatiman kunnostussuunnitelman ja ympäristöviranomaisen päätöksen mukaisesti toteutetaan varsinainen kunnostustyö. Taitavalla tutkimus- ja kunnostussuunnittelulla sekä asiantuntevalla riskinarvioinnilla voidaan usein säästää sekä kustannuksia että luonnonvaroja.

Tarjoamme tarvittaessa koko laajan selvitys- ja kunnostustyön toteutuksen tai vaihtoehtoisesti voimme tarjota myös osakokonaisuuksia, esimerkiksi pelkän historiaselvityksen, maaperän haitta-ainetutkimuksen tai riskinarvion toteutuksen. Hoidamme myös viranomaisyhteistyön.