Due Diligence -selvitykset (EDD ja TDD)

Tyypillisimmin kiinteistökaupan yhteydessä tehtävillä Due Diligence- selvityksillä kartoitetaan kauppaan liittyviä riskejä, vastuita ja velvollisuuksia. Selvitysten tarkoituksena on myös tarkentaa sekä myyjän että ostajan kuvaa kaupan vaatimista ehdoista.

Yrityksemme tarjoaa ympäristövastuiden arvioimisen, eli niin kutsutun EDD:n (Environmental Due Diligence) toteuttamisen. Usein on kustannustehokasta toteuttaa EDD:n kanssa samanaikaisesti kiinteistön teknisiin puoliin keskittyvä TDD (Technical Due Diligence). Vastataksemme tähän tarpeeseen olemme yhdistäneet voimamme United Founders Oy:n kanssa. Yhdessä pystymme toteuttamaan ETDD-selvitykset kiinteistökauppojen vaatimalla nopealla ja tehokkaalla syklillä. Vahvuutenamme on pienyrittäjien nopeus ja ketteryys sekä laajan ammattitaidon omaava toteutusryhmä, jonka ehdottomana kulmakivenä on tehdä laadukasta ja asiakaslähtöistä työtä.

EDD keskittyy ympäristöriskien määrittämiseen. TDD:n yhteydessä kartoitetaan muun muassa rakennusten lupatilanne, nykykunto, korjaustarve, mahdolliset rakenteiden haitta-aineet sekä taloteknisten laitteiden käyttöikäarvio. Kerätyn tiedon pohjalta arvioidaan mahdolliset riskit ja erityisesti ylläpitoon sekä tarvittaviin korjaustoimenpiteisiin liittyvät kustannukset. Lisäksi voidaan tarkastella esimerkiksi kiinteistön kaavoitustilannetta, rasitteita ja kehitysmahdollisuuksia.

Environmental and Technical Due Diligence