Due Diligence -selvitykset (EDD ja TDD)

Tyypillisimmin kiinteistökaupan yhteydessä tehtävillä Due Diligence- selvityksillä kartoitetaan kauppaan liittyviä riskejä, vastuita ja velvollisuuksia. Selvitysten tarkoituksena on myös tarkentaa sekä myyjän että ostajan kuvaa kaupan vaatimista ehdoista.

Yrityksemme tarjoaa ympäristövastuiden arvioimisen, eli niin kutsutun EDD:n (Environmental Due Diligence) toteuttamisen. Usein on kustannustehokasta toteuttaa EDD:n kanssa samanaikaisesti kiinteistön teknisiin puoliin keskittyvä TDD (Technical Due Diligence). Toteutamme yhdistetyn EDD-TDD-selvityksen yhdessä luotettavien yhteistyökumppaneidemme kanssa.

EDD:ssä keskitytään ympäristöriskien ja niitä mahdollisesti aiheuttavien tekijöiden tunnistamiseen. Tällaisia ovat esimerkiksi tulvariskit, kemikaalien käsittely, pilaantuneet maa-ainekset, mahdolliset riskit pohjavedelle, haitalliset rakennusmateriaalit ja kylmäaineet. TDD:n yhteydessä kartoitetaan muun muassa rakennusten lupatilanne, nykykunto, korjaustarve, mahdolliset rakenteiden haitta-aineet sekä taloteknisten laitteiden käyttöikäarvio. Kerätyn tiedon pohjalta arvioidaan mahdolliset riskit ja erityisesti ylläpitoon sekä tarvittaviin korjaustoimenpiteisiin liittyvät kustannukset. Lisäksi voidaan tarkastella esimerkiksi kiinteistön kaavoitustilannetta, rasitteita ja kehitysmahdollisuuksia.

Kiinteistöjen tekniset ja ympäristöselvitykset