Jätteiden ja teollisuuden sivutuotteiden hyötykäyttö (MARA)

Avesco Oy, Karhutassuntie 5

4/2020 – 4/2021

MARA -hyötykäyttöilmoitus

Avesco Oy rakentaa Keravan Saviolle uutta toimipistettä, jonka arvioitu valmistuminen on 1/2022. Olemme osallistuneet laaja-alaisesti toteutukseen liittyviin ympäristösuunnittelutehtäviin. Laadimme kohteelle VNa243/2017 mukaisen betonimurskeen hyötykäyttöhakemuksen (nk. MARA-hakemus). Ohjasimme tähän liittyvää suunnittelutyötä, jotta hakemukseen saatiin selkeät ja kattavat tiedot, jolloin viranomaisen oli se helppo nopealla aikataululla hyväksyä.

Olemme tehneet kohteessa myös maaperän haitta-ainetutkimuksia sekä laatineet ympäristösuojelulain §115 esitetyn ilmoitusmenettelyn mukaisen lupahakemuksen varikkoalueelle.


Referenssikuva metsäalueesta

Salainen kohde

2020

Tuhkan hyötykäyttö meluvallissa

Laadimme ampumarata-alueelle sijoittuvaan kohteeseen ympäristölupahakemuksen tuhkan hyötykäytölle meluvallirakenteessa. Työssä tuli huomioida tuhkan laatuvaatimukset ja ampumarata-alueen vaatimukset kokonaisuutena, erityisesti vesienhallinnan osalta. Avustimme myös vallin rakenteen suunnittelutyössä. Teimme kohdealueella myös maaperän haitta-aineselvityksiä pintamaiden käsittelyn suunnittelun tueksi.