Perustilaselvitykset ja EDD-toimeksiannot

Nykyinen ympäristösuojelulaki edellyttää nk. direktiivilaitoksilta ympäristöluvan päivittämisen tai uuden luvan yhteydessä perustilaselvitystä. Kiinteistökauppoihin liittyvät Environmental Due Diligence (EDD) -selvitykset tehdään joko kiinteistön ostajan tai myyjän toimeksiannosta. Teemme perustilaselvitykset ja EDD-toimeksiannot vankalla ammattitaidolla.

Perustilaselvityksessä kartoitetaan kohteen maaperän ja pohjaveden tila ennen toiminnan aloittamista tai luvan päivittämistilanteessa. Toiminnan päätyttyä maaperän ja pohjaveden tila tulee tarvittaessa palauttaa perustilaselvityksen mukaiseen tilaan.

EDD-toimeksiannossa selvitetään kohteen historiallisesta tai nykykäytöstä aiheutuneet ympäristöriskit ja niiden kustannusvaikutukset. EDD-toimeksiannon laadukas toteutus vaatii alan lainsäädännön tuntemista, tarkkuutta sekä kokemuksen tuomaa varmuutta havainnoida ja yhdistellä asioita sekä dokumenttien että kohdekäynnin havaintojen pohjalta.