Kuopioon lisää pilaantuneiden maiden ja ympäristösuunnittelun asiantuntemusta

Sipti Environment Oy:n Kuopion toimisto vahvistui, kun marraskuussa 2021 toimistolla aloitti ympäristösuunnittelijana ympäristötekniikan DI Heli Koivistoinen. Helillä on aiempien työtehtäviensä kautta jo varsin mittava ja monipuolinen kokemus erilaisista ympäristösuunnittelun ja -tutkimuksen tehtävistä. Hänen erikoisosaamisalueisiinsa kuuluvat maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuustutkimukset ja kunnostussuunnittelu sekä kunnostushankkeet ja niiden ympäristötekninen laadunvalvonta (PIMA). Lisäksi hänellä on vankkaa osaamista myös ympäristö-, vesi- ja maa-aineslupahakemuksien laatimisesta, muista ympäristötutkimuksista (mm. pintavesi- ja sedimenttitutkimukset), eri jätemateriaalien hyötykäyttökelpoisuustutkimuksista (mm. purkujätteet, tuhka) sekä geoteknisistä maalaboratoriotutkimuksista ja kenttämittauksista (mm. rakeisuustutkimukset ja rakennustyömailla tehtävät tiiviys- ja kantavuusmittaukset).

Siptillä Heli tulee työskentelemään mm. PIMA- ja luvitushankkeiden sekä muiden ympäristötutkimusten ja -selvitysten parissa. Helin tehtäviin kuuluvat olennaisena osana monipuoliset maasto- ja kenttätyöt, joihin hänellä on rautainen kokemus sekä tarvittavat pätevyydet (sertifioitu ympäristönäytteenottaja; maaperä ja kiinteät jätteet sekä vesinäytteenotto ja mittaus).   

”Ensimmäiset viikkoni Siptillä ovat menneet nopeasti töiden parissa. Tänä aikana olen päässyt tutustumaan hyvin työyhteisöön ja olen erittäin tyytyväinen tämän tiiviin ja asiantuntevan porukan mukanaan tuomasta inspiroivasta ilmapiiristä. Odotan, että pääsen Siptillä työskentelemään mielenkiintoisten projektien ja monipuolisten työtehtävien parissa sekä käyttämään ja kehittämään osaamistani laajasti. Aloittamista Siptillä on helpottanut, että tunsin jo entuudestaan useita yrityksen työntekijöitä.”

Johtava ympäristöasiantuntija Jari Koivunen Siptin Kuopion toimistolta on ilahtunut Helin liittymisestä Siptin vahvuuteen: ”On mahtavaa saada Helin tasoinen ammattilainen vahvistamaan jo entisestään vahvaa tiimiämme suunnittelu- ja kenttätyöosaamisellaan sekä pirteydellään ja positiivisella asenteellaan. Hän on kokenut ja oma-aloitteinen sekä kenttätöissä kykenevä tekemään hyviä ja perusteltuja ratkaisuja. Nämä ovat erityisen tärkeitä ominaisuuksia esimerkiksi pilaantuneiden maiden puhdistustyömailla, joissa kentällä tehtävät ratkaisut vaikuttavat olennaisesti puhdistustyön lopputulokseen sekä kustannusten muodostumiseen. Helin mukaantulon myötä voimme vastata asiakkaidemme tarpeisiin ja palvella heitä entistäkin paremmin.”

Luonto on erityisen lähellä Helin sydäntä, joten vapaa-ajallaan Heli liikkuu monipuolisesti luonnossa perheensä kanssa mm. retkeillen, sienestäen, hiihtäen ja metsätöiden merkeissä.

Tervetuloa joukkoon, Heli!

Siptille Kuopioon vahvaa ympäristöalan osaamista

Jari Koivunen (FT, ympäristötieteet) aloitti työt johtavana asiantuntijana Sipti Environment Oy:ssä Kuopion toimistolla syyskuun puolivälissä 2021. Jarilla on noin 16 vuoden kokemus ympäristökonsultoinnin parissa, monipuolisista ympäristösuunnittelun, -tutkimuksen ja -konsultoinnin tehtävistä. Hänen osaamisalueisiinsa kuuluvat mm. maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuustutkimukset, riskinarvioinnit, kunnostussuunnittelu ja kunnostushankkeet (PIMA), jätteiden ja eri materiaalien hyötykäyttökelpoisuuden arvioinnit, ympäristö-, vesi- ja maa-aineslupahakemukset ja niihin liittyvät selvitykset, erilaiset ilmoitusmenettelyt, ympäristövaikutusten arviointimenettelyt (YVA) sekä Environmental Due Diligence -selvitykset (EDD).

Laajan osaamisensa johdosta Jarin työnkuva Siptillä tulee olemaan monipuolinen. Työtehtäviin kuuluvat johtavan asiatuntijan tehtävät erilaisissa ympäristösuunnittelu-, -tutkimus ja -konsultointihankkeissa. Asiakasprojektien lisäksi Jarin tehtäviin kuuluu myös mm. toiminnan kehittämistä Siptin Kuopion toimistolla sekä laajemminkin yhteistyössä Siptin muiden toimistojen ja niiden asiantuntijoiden kanssa. Yhteisenä tavoitteenamme Siptillä on tarjota laadukkaita palveluita asiakkaillemme, mahdollisimman laajasti koko Suomen alueelle.

”Kiinnostuin Siptistä työpaikkana kuultuani yrityksen kehitys- ja kasvuhakuisuudesta sekä hyvistä työkokemuksista ja ilmapiiristä yrityksessä. Kiinnostustani lisäsi sekin, että tunsin jo entuudestaan useita yrityksen työntekijöitä, oman osaamisalansa huippuasiantuntijoita.”

”Meillä Sipti Environment Oy:ssä vaikuttaa jo ensikokemusten perusteella olevan koossa loistava työporukka ja koen päässeeni hyvin mukaan työyhteisöön sekä erilaisiin työtehtäviin. Myös Siptiin kuuluvien muiden yritysten (Sipti Oy, Sipti Infra Oy, Kymen Sipti Oy) asiantuntijoiden kanssa olen jo päässyt hyvin juttuun ja yhteistyötä tekemään. Siptillä vaikuttaa olevan erittäin hyvä yhteishenki ja tekemisen meininki. Porukkaan on ollut ilo liittyä mukaan ja siihen voi ylpeydellä kuulua!”  

”Odotan innolla uusia ja monipuolisia työtehtäviä, joissa pääsen käyttämään ja edelleen kehittämään osaamistani laajasti, sekä toimimaan yhteistyössä uusien ja entuudestaan tuttujen työkavereiden ja asiakkaiden kanssa. Olen ymmärtänyt, että Siptillä haluamme rakentaa ja ylläpitää pitkäaikaisia asiakassuhteita. Siinä keskeisintä on ymmärtää asiakkaiden tarpeet, kuunnella heitä sekä olla aidosti kumppanina ratkomassa heidän haasteitaan, asiantuntevaa ja laadukasta palvelua tuottaen.”  

”Työnteon vastapainoksi vapaa-ajalla rentoudun mm. perheen kanssa touhuillen sekä ulkoillen ja erilaisten urheiluharrastusten (tennis, padel, sulkapallo, golf, ym.) parissa. Toimin myös vapaaehtoisena Juniori-KalPassa jääkiekkoilevien lasten ja nuorten valmennustehtävissä.”

Mahdollisissa ympäristösuunnittelun, -tutkimuksen tai -konsultoinnin tarpeissa ota Jariin yhteyttä!

Jarin yhteystiedot:

Jari Koivunen, johtava asiantuntija  

p. +358 44 975 9057

jari.koivunen@siptienvi.fi

Saimme lisää vahvistusta joukkoihimme!

Ympäristötekniikan insinööri (AMK) Roni Järvensivu aloitti työt Sipti Environment Oy:llä vuoden 2021 alussa. Roni tuo mukanaan Siptille vahvan työturvallisuusosaamisen sekä kaivattua osaamista meluselvityksistä ja ilmanlaatuasioista. Lisäksi hän täydentää Sipti Environment Oy:n olemassa olevaa vahvaa osaamista ympäristölupien valmistelusta.

Henkilökuva Roni Järvensivu

Viime vuodet Roni on työskennellyt Helsingin Seudun Ympäristöpalveluilla (HSY) jätehuollon toimialalla, jossa hän on kerryttänyt laajan osaamisen erilaisista työtehtävistä muun muassa jätteiden käsittelyn ja uusiomateriaalien hyödyntämisen parissa. Ronilla on runsaasti kokemusta ympäristölupien hallinnasta, valmistelusta ja niihin liittyvistä selvityksistä sekä toiminnan tarkkailusta.

”Laadukas työnjälki, hyvä yhteishenki ja kiinnostavat projektit houkuttelivat Sipti Environment Oy:lle töihin. Kasvavaan yritykseen on ilo päästä mukaan, sillä mahdollisuudet oppia uutta ja kehittää jo kertynyttä osaamista ovat laajat. Pääsin heti perehdytysvaiheessa hyödyntämään osaamistani ja ensimmäiset viikot Siptillä ovatkin menneet mukavan vauhdikkaasti!”