Siptille Kuopioon vahvaa ympäristöalan osaamista

Jari Koivunen (FT, ympäristötieteet) aloitti työt johtavana asiantuntijana Sipti Environment Oy:ssä Kuopion toimistolla syyskuun puolivälissä 2021. Jarilla on noin 16 vuoden kokemus ympäristökonsultoinnin parissa, monipuolisista ympäristösuunnittelun, -tutkimuksen ja -konsultoinnin tehtävistä. Hänen osaamisalueisiinsa kuuluvat mm. maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuustutkimukset, riskinarvioinnit, kunnostussuunnittelu ja kunnostushankkeet (PIMA), jätteiden ja eri materiaalien hyötykäyttökelpoisuuden arvioinnit, ympäristö-, vesi- ja maa-aineslupahakemukset ja niihin liittyvät selvitykset, erilaiset ilmoitusmenettelyt, ympäristövaikutusten arviointimenettelyt (YVA) sekä Environmental Due Diligence -selvitykset (EDD).

Laajan osaamisensa johdosta Jarin työnkuva Siptillä tulee olemaan monipuolinen. Työtehtäviin kuuluvat johtavan asiatuntijan tehtävät erilaisissa ympäristösuunnittelu-, -tutkimus ja -konsultointihankkeissa. Asiakasprojektien lisäksi Jarin tehtäviin kuuluu myös mm. toiminnan kehittämistä Siptin Kuopion toimistolla sekä laajemminkin yhteistyössä Siptin muiden toimistojen ja niiden asiantuntijoiden kanssa. Yhteisenä tavoitteenamme Siptillä on tarjota laadukkaita palveluita asiakkaillemme, mahdollisimman laajasti koko Suomen alueelle.

”Kiinnostuin Siptistä työpaikkana kuultuani yrityksen kehitys- ja kasvuhakuisuudesta sekä hyvistä työkokemuksista ja ilmapiiristä yrityksessä. Kiinnostustani lisäsi sekin, että tunsin jo entuudestaan useita yrityksen työntekijöitä, oman osaamisalansa huippuasiantuntijoita.”

”Meillä Sipti Environment Oy:ssä vaikuttaa jo ensikokemusten perusteella olevan koossa loistava työporukka ja koen päässeeni hyvin mukaan työyhteisöön sekä erilaisiin työtehtäviin. Myös Siptiin kuuluvien muiden yritysten (Sipti Oy, Sipti Infra Oy, Kymen Sipti Oy) asiantuntijoiden kanssa olen jo päässyt hyvin juttuun ja yhteistyötä tekemään. Siptillä vaikuttaa olevan erittäin hyvä yhteishenki ja tekemisen meininki. Porukkaan on ollut ilo liittyä mukaan ja siihen voi ylpeydellä kuulua!”  

”Odotan innolla uusia ja monipuolisia työtehtäviä, joissa pääsen käyttämään ja edelleen kehittämään osaamistani laajasti, sekä toimimaan yhteistyössä uusien ja entuudestaan tuttujen työkavereiden ja asiakkaiden kanssa. Olen ymmärtänyt, että Siptillä haluamme rakentaa ja ylläpitää pitkäaikaisia asiakassuhteita. Siinä keskeisintä on ymmärtää asiakkaiden tarpeet, kuunnella heitä sekä olla aidosti kumppanina ratkomassa heidän haasteitaan, asiantuntevaa ja laadukasta palvelua tuottaen.”  

”Työnteon vastapainoksi vapaa-ajalla rentoudun mm. perheen kanssa touhuillen sekä ulkoillen ja erilaisten urheiluharrastusten (tennis, padel, sulkapallo, golf, ym.) parissa. Toimin myös vapaaehtoisena Juniori-KalPassa jääkiekkoilevien lasten ja nuorten valmennustehtävissä.”

Mahdollisissa ympäristösuunnittelun, -tutkimuksen tai -konsultoinnin tarpeissa ota Jariin yhteyttä!

Jarin yhteystiedot:

Jari Koivunen, johtava asiantuntija  

p. +358 44 975 9057

jari.koivunen@siptienvi.fi