Kuopioon lisää pilaantuneiden maiden ja ympäristösuunnittelun asiantuntemusta

Sipti Environment Oy:n Kuopion toimisto vahvistui, kun marraskuussa 2021 toimistolla aloitti ympäristösuunnittelijana ympäristötekniikan DI Heli Koivistoinen. Helillä on aiempien työtehtäviensä kautta jo varsin mittava ja monipuolinen kokemus erilaisista ympäristösuunnittelun ja -tutkimuksen tehtävistä. Hänen erikoisosaamisalueisiinsa kuuluvat maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuustutkimukset ja kunnostussuunnittelu sekä kunnostushankkeet ja niiden ympäristötekninen laadunvalvonta (PIMA). Lisäksi hänellä on vankkaa osaamista myös ympäristö-, vesi- ja maa-aineslupahakemuksien laatimisesta, muista ympäristötutkimuksista (mm. pintavesi- ja sedimenttitutkimukset), eri jätemateriaalien hyötykäyttökelpoisuustutkimuksista (mm. purkujätteet, tuhka) sekä geoteknisistä maalaboratoriotutkimuksista ja kenttämittauksista (mm. rakeisuustutkimukset ja rakennustyömailla tehtävät tiiviys- ja kantavuusmittaukset).

Siptillä Heli tulee työskentelemään mm. PIMA- ja luvitushankkeiden sekä muiden ympäristötutkimusten ja -selvitysten parissa. Helin tehtäviin kuuluvat olennaisena osana monipuoliset maasto- ja kenttätyöt, joihin hänellä on rautainen kokemus sekä tarvittavat pätevyydet (sertifioitu ympäristönäytteenottaja; maaperä ja kiinteät jätteet sekä vesinäytteenotto ja mittaus).   

”Ensimmäiset viikkoni Siptillä ovat menneet nopeasti töiden parissa. Tänä aikana olen päässyt tutustumaan hyvin työyhteisöön ja olen erittäin tyytyväinen tämän tiiviin ja asiantuntevan porukan mukanaan tuomasta inspiroivasta ilmapiiristä. Odotan, että pääsen Siptillä työskentelemään mielenkiintoisten projektien ja monipuolisten työtehtävien parissa sekä käyttämään ja kehittämään osaamistani laajasti. Aloittamista Siptillä on helpottanut, että tunsin jo entuudestaan useita yrityksen työntekijöitä.”

Johtava ympäristöasiantuntija Jari Koivunen Siptin Kuopion toimistolta on ilahtunut Helin liittymisestä Siptin vahvuuteen: ”On mahtavaa saada Helin tasoinen ammattilainen vahvistamaan jo entisestään vahvaa tiimiämme suunnittelu- ja kenttätyöosaamisellaan sekä pirteydellään ja positiivisella asenteellaan. Hän on kokenut ja oma-aloitteinen sekä kenttätöissä kykenevä tekemään hyviä ja perusteltuja ratkaisuja. Nämä ovat erityisen tärkeitä ominaisuuksia esimerkiksi pilaantuneiden maiden puhdistustyömailla, joissa kentällä tehtävät ratkaisut vaikuttavat olennaisesti puhdistustyön lopputulokseen sekä kustannusten muodostumiseen. Helin mukaantulon myötä voimme vastata asiakkaidemme tarpeisiin ja palvella heitä entistäkin paremmin.”

Luonto on erityisen lähellä Helin sydäntä, joten vapaa-ajallaan Heli liikkuu monipuolisesti luonnossa perheensä kanssa mm. retkeillen, sienestäen, hiihtäen ja metsätöiden merkeissä.

Tervetuloa joukkoon, Heli!