Luottamus ja vastuunanto perehdytyksessä tukee laatujärjestelmää

Aloitin työskentelyn Sipti Environmentilla lokakuun alussa ympäristösuunnittelijana. En osannut erityisen paljoa odottaa, mitä uusi työsuhde tuo tullessaan. Itseluottamus oli vahva ja uskoin alusta alkaen selviytyväni uusista haasteista. Kärjistetysti voidaan sanoa, että kaikki oli uutta, työkaverit, työympäristö ja uuden yrityksen toimintatavat. Ehkä vähän jännitti, sillä hyvällä tavalla.

Vastaanotto alusta saakka on ollut lämminhenkistä ja asianmukaista. Uutta tietoa ammennettiin taukoamatta. Tuntui kuin suuri, lähes tuntematon kokonaisuus olisi lävähtänyt eteeni pieninä hajallaan olevina pisteinä. Alkoi olla vaikeuksia yhdistää kokonaisuuksia toisiinsa. Juuri kun alkoi sisäistämään jotain uutta kokonaisuutta, alettiin jo käymään läpi uusia asioita. Saatoin miettiä, miten ikinä pystyn pitämään pakan kasassa. Sain kuitenkin jatkuvasti reipasta ja hyväntahtoista kannustusta ja opastusta uusilta työkavereiltani, mikä rauhoitti ja auttoi jaksamaan. Noin kahden kuukauden kuluttua aloituksesta olen havahtunut, kuinka osaankin yhtäkkiä yhdistellä näitä ylitsepääsemättömiltä tuntuvia mörköjä yhteen ja kokonaisuuden hahmottaminen tuntuu jo melkein rutiinilta. Kompleksiset kokonaisuudet tuntuivat vaikeilta hahmottaa alussa, mutta niinhän vesimolekyyleistäkin syntyy ensin pisara ja pisaroista joki.

Vaikka perehdytys onkin vielä kesken, pystyn toteamaan Siptin perehdytysohjelman olevan monipuolinen ja laadukas. Ohjelma takaa uudelle työntekijällä työkalut tuottamaan asiakkaille laadukkaita ympäristöpalveluita.

Yritystoiminnan ympäristönäkökohdat otetaan vahvasti huomioon Siptin perehdytyksessä ja laatujärjestelmässä, mikä kuvaa yrityksen asennetta kestävää kehitystä kohtaan. Tavoite pyrkiä toimimaan edelläkävijänä kiertotalouteen liittyvässä toimialan murroksessa on yksi Sipti Environmentin tärkeimpiä ja ajankohtaisimpia haasteita.

Erityisen mukavalta on tuntunut muiden työntekijöiden luottamus omaan työskentelyyni. Vastuuta on tullut muun muassa näytteenottoon, pilaantuneen maan kunnostuksen valvontaan sekä muihin erilaisiin projektivaiheisiin, kuten raporttien laadintaan. Alussa on toisinaan jännittänyt, että pystyykö uusista tehtävistä suoriutumaan kiitettävästi, mutta briiffaus ja tuki on ollut asiantuntevaa niin, että suuremmille ihmettelyille ei ole jäänyt tilaa. Parhaimpia puolia perehdytyksessä on ollut ehdottomasti luottamus ja vastuunanto, sillä yksin tilanteessa toimiminen ja ongelmien ratkaiseminen uudessa ympäristössä opettavat parhaiten.

Seuraavan perehdytettävän muistilistan olen koonnut kokemuksieni pohjalta:
  1. Kysy paljon – Se ei maksa mitään eikä tyhmiä kysymyksiä ole
  2. Ota rennosti – Virheitä sattuu, se on elämää. Me muut kyllä autamme ja ohjaamme mielellämme.
  3. Ole omatoiminen – Asiantuntija-alalla oletusarvo. Olemme nuori ja innovatiivinen yritys jatkuvasti muutoksessa olevalla toimialalla.
  4. Ota rohkeasti vastuu vastaan – Etenkin kentällä näin tulet oppimaan parhaiten ja tunnistat itsellesi parhaat toimintamallit.