Sipti Environment Oy oli ensimmäinen yritys, jolle RALAn uusi ympäristösertifikaatti pilottivaiheen jälkeen virallisesti myönnettiin

Osallistuimme Rakentamisen laatu RALA ry:n ympäristöjärjestelmän pilotointiin. Alla linkki artikkeliin, jossa toimitusjohtajamme Petra Pihlaisen ajatuksia sertifiointiprosessista ja laatu- ja ympäristösertifikaattien hyödyistä toiminnassamme:

https://www.rala.fi/ajankohtaista/tiedotteet/ymparistojarjestelman-sertifioinnista-tyokalu-toiminnan-jatkuvaan-kehittamiseen/